75
45
92
209
35
248
82
206
82
negativnopozitivna:

Zaboraviti nećemo, oprostiti ne možemo! 


Never forget Srebrenica !
530